RAPAT PENYUSUNAN PROGRAM KERJA TAHUNAN IAI NATA

Bagikan

Telegram
WhatsApp
Facebook

IAI NATA.  Pelaksanaan penyusunan Program Kerja tahunan IAI NATA Sampang terlaksana dengan khidmat. dilaksanakan di kantor aula IAI NATA pada 6 November 2023.

Dihadiri oleh seluruh Pejabat Strukual IAI NATA Sampang dan mempersentasikan program kerja dari masing-masing pejabat sesuai dengan job yang akan dilaksanakan selama satu pereode.

Rapat kerja ini di laksanakan 2 kali pertemuan sesi pertama pada tangal 6 November 2023 sesi kedua dilaksanakan pada 20 November 2023. harapannya semoga IAI NATA lebih baik kedepannya dan menjadikan kampus yang berkualitas tinggi mencetak lulusan yang siap terjun di masayarakat guna memberikan dampak posiif terhadap masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *