HMPS

SUSUNAN KEPENGURUSAN

HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NAZHATUT THULLAB (IAI NATA) SAMPANG

 

Ketua              : Subairi

Wakil Ketua  : Umar Faruq

Sekretaris       : Zainal Abidin

Bendahara     : Vina Eliana

 

Ø  Devisi Devisi:

            Devisi PSDM (Pemberdayaan Sumberdaya Manuasia):

            Ketua              : Kamilatut Diniyah

            Sekretaris       : Ainun Nafila

            Anggota          : Uswatun Hasanah

                                    : Syamsul Hafidzi

                                    : M. Mukarrom

                                    : Zainullah

 

Ø  Devisi Pendidikan:

            Ketua              : Sahrul anwar                     

            Sekretaris       : Siti Maulidia

            Angota            : Jumaiyeh

                                    : Sari Roqobati

                                    : Huzaimah

 

Ø  Devisi Keislaman:

            Ketua              : Khoiruddin

            Sekretaris       : Shodiqiqul Amir

            Anggota          : Moch. Lidin

                                    : Musenni

                                    : Hendri

 

Ø  Devisi Pengembangan Minat dan Bakat:

            Ketua              : Subahan Sidiq

            Sekretaris       : Arifin

            Anggota          : Imam Nawawi

                                    : Fawaid

                                    : Syukron Afdillah

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar leo.